วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2553

กระบีมือ 1

ปรีชา ประกอบกิจ
กรรมการผู้จัดการ


โลกแห่งศักยภาพของแอมเวย์ได้สนับสนุนให้ผู้คนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดที่ทุกคน มีอยู่ และสิ่งที่ได้รับ...
มิใช่เพียงรายได้ที่เป็นตัวเงินเท่านั้น แต่รวมไปถึงอิสรภาพ ครอบครัว ความหวัง และรางวัล ที่เป็นรากฐานของชีวิต
ที่มีคุณค่าและความสำเร็จของชีวิตที่สมดุลในทุกๆ ด้าน

"จากประสบการณ์ที่ผมทำงานร่วมกับแอมเวย์มานานกว่า 20 ปี สิ่งที่ผมตระหนักและซาบซึ้งจนทุกวันนี้ก็คือ
การที่ผู้คนจำนวนมากมายได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ได้เห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จ สิ่งเหล่านี้
กลายเป็นจิตวิญญาณในโลกแอมเวย์ ความสำเร็จของนักธุรกิจแอมเวย์มาจากการสนับสนุนให้ผู้อื่นพบความสำเร็จ
และความยิ่งใหญ่ของแอมเวย์ทุกวันนี้ก็มาจากความสำเร็จของบรรดาท่านนักธุรกิจแอมเวย์นั่นเอง นี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์
ว่าหลักการจากสองผู้สถาปนา ริช เดอโวส และเจย์ แวน แอนเดล คงความเป็นอมตะจวบจนปัจจุบันและยังคงยืนยง
เคียงคู่กับผู้คนทั่วโลกต่อไป"

แอมเวย์ ได้ทุ่มเทพลังเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ทั้งในการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเวิลด์คลาส
ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เป็นต้น ซึ่งเป็นที่มาของการรับประกัน
ความพอใจในผลิตภัณฑ์ ไม่พอใจยินดีคืนเงิน ซึ่งได้สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่ต้องการ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ
แอมเวย์ ทั้งนักธุรกิจแอมเวย์ สมาชิก และลูกค้า เอกลักษณ์เช่นนี้จะไม่สามารถพบได้ ในธุรกิจอื่นๆ เลย

ไม่ว่าความสำเร็จของธุรกิจแอมเวย์ในปัจจุบันจะมากเพียงใดก็ตาม เราและหุ้นส่วนนักธุรกิจแอมเวย์
ก็ยังคงต้องมีความเพียรพยายามอย่างไม่ลดละที่จะเอาชนะความยากลำบากและสิ่งท้าทายในอนาคตต่อไป
แอมเวย์คำนึงเสมอว่ายิ่งเราสำเร็จมากเท่าใด ก็จะมีผู้ที่สำเร็จมากขึ้นตามไปด้วย และแม้ว่ารูปแบบการบริหาร
งานขององค์กรจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่จุดมุ่งหมายยังคงเหมือนเดิม นั่นคือ
แอมเวย์...เพื่อคุณ เพื่อชีวิต ที่มีคุณค่า


"ผมขอฝากสำหรับทุกท่านที่สนใจหรือมีความฝันที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองสักอย่าง จะไม่ดีกว่าหรือ
หากจะก้าวสู่จุดหมายที่ประสบความสำเร็จ ด้วยพลัง สนับสนุนที่เข้มแข็งจากองค์กรของแอมเวย์
พร้อมนักธุรกิจแอมเวย์ที่ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น